Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rasy

5. 10. 2008

Rasy

Hra obsahuje pět ras přináležejících ke Koalici, jsou to Maloqové, Pelengové, lidé, Faeyané a Gaaliané a potom též rasu útočících Vládců. V následující pasáži představíme rasy ve vzestupném pořádku podle výše technologického vývoje a kvality dodávaného vybavení. Tedy ode dna na vrchol!

Obrazek

Lidé

Lidé jsou středně vysocí humanoidi se štíhlou a křehkou kostrou. Živí se organickou bílkovinnou stravou. Rozdíl v klimatických podmínkách na většině obydlených planet (hlavně v sluneční soustavě) má za následek velké odlišnosti ve vzhledu – barvy kůže, rysů atd.

Lidé jsou v první řadě psychologové, politici a diplomati. Rétorství, psychologické hry a politické technologie jsou hlavním esem v rukávu lidí. Je historickou skutečností, že se lidé velmi spřátelili s Faeyany a nikdy neměli příliš rádi Maloqy kvůli jejich přemrštěné agresivitě. Jejich postoj ke Gaalianům a Pelengům je neutrální.

Z hlediska technologického jsou lidé v relativním průměru. Všech hlavních objevů dosáhli lidé v ekonomické sféře. Byli to právě oni, kteří před mnoha staletími zahájili stavbu sítě obchodních center, která získala galaktické rozměry, a přiměli dokonce i konzervativní Gaaliany a Maloqy, kteří obchodem pohrdají, k tomu, aby se k tomuto projektu připojili. Nicméně největším úspěchem lidí na tomto poli je zavedení společné měnové jednotky – galaktického kreditu! Dalším z podstatných úspěchů je celogalaktické zavedení časoměrného systému, který je založen na systému používaném lidmi.

Obrazek

Maloqové

Maloqové jsou mohutní, silně stavění humanoidi. Je pro ně charakteristická enormní fyzická síla, houževnatost, velká odolnost vůči přírodním vlivům, nepříliš aktivní mozková aktivita a téměř neomezená všežravost. Tyto charakteristiky dovolují Maloqům přežít v nejnepříznivějších podmínkách.

Maloqové uctívají sílu jako kult. Fyzická a mentální síla, moc slova a akce, síla zbraní a síla sama o sobě - to jsou hlavní a univerzální hodnoty maloqské civilizace. Maloqové mají malé pochopení pro slabší - Faeyany i přespříliš chytré Gaaliany.

Maloqové představují technologicky nejzaostalejší civilizaci z celé Koalice. To lze vysvětlit hlavně jejich tradiční nedůvěrou v intelektuální hodnoty, které podle jejich mínění vedou k liberalismu, považovanému Maloqy za hlavní hrozbu stability. Další vlivy, které mohou zpomalovat technický pokrok této rasy, jsou obrovské výdaje na armádu a údržbu vesmírné flotily.

Obrazek

Pelengové

Pelengové, rasa obojživelníků s vyvinutým krkem a dýchající žábrami, jsou obyčejně označováni jako leprázové. Tato stvoření mohou žít na zemi i v tekutém prostředí a jsou schopni dýchat prakticky jakýkoliv druh smíšených plynů, včetně plynů s malým množstvím dusíku. Jako jiní leprázové se i Pelengové živí kyselým planktonem a tvrdými sedimenty.

Pelengové jsou piráti, sabotéři a provokatéři. Přesto jsou formálně součástí galaktického společenství. Ve skutečnosti Pelengové neudržují žádné silné ekonomické nebo diplomatické vztahy s ostatními rasami. Přímý a rychlý zisk za jakoukoliv cenu je jediný cíl každého Pelenga i jejich celé civilizace. Pelengové se ke všem ostatním rasám chovají stejně špatně. Obzvláště k těm rasám, které jsou na vyšším stupni vývoje než oni.

Pokusy Pelengů vyplnit díru v technologickém vývoji se omezily na komplexní a sofistikovaný systém průmyslové špionáže. Pelengské Dzukhallagské ministerstvo je nejlepší špionážní a sabotážní organizace v celém galaktickém společenství.

Obrazek

Faeyané

Faeyané jsou humanoidní hermafroditi s velkou mozkovnou a fasetovýma očima. Pohybují se pomalu, jsou fyzicky slabší a většina jejich aktivity je zaměřena na přemýšlení. Faeyan dokáže z vlastní vůle rozdělit svou mysl a rozložit svůj zrak na jednotlivé oddíly, které jsou na sobě nezávislé, čímž dojde k vytvoření náhodného množství autonomních myšlenkových polí, která mohou nezávisle na sobě pozorovat svět skrze svůj vlastní vymezený sektor ve fasetových očích.

Faeyané jsou rasou, jejíž charakteristikou je velmi vysoká úroveň přirozených intelektuálních dovedností. Jsou to filozofové, výzkumníci a inovátoři, kteří kultivují svou vlastní technokratickou kulturu a svůj vlastní originální pohled na svět. Faeyané mají respekt ke Gaalianům a jistý blahosklonný vztah ke svým mladším intelektuálním příbuzným – lidem. Co se týče Maloqů, tuto rasu Faeyané považují spíše za zvířata než za inteligentní bytosti. A pokud mluvíme o Pelenzích, Faeyané jsou otráveni z jejich neustálých pokusů posílat zvědy, aby ukradli nejnovější faeyanské technologie.

Role Faeyanů v galaktickém společenství spočívá ve vedení v oblasti výzkumu a vývoje v oblastech vědy a techniky.

Obrazek

Gaaliané

Gaaliané (děti Gaala) jsou humanoidé, kteří strávili tisíciletí upravováním své biologické formy pomocí genetické úpravy plodů. Původní vzhled této rasy je tedy neznámý a vědomost o něm již dávno ztracena.

V současné době jsou Gaaliané nejrozvinutější rasou. Historie jejich lidu se datuje do prastarých dob, kdy byli Gaaliané jedinou inteligentní rasou v galaxii. Gaaliané jsou vůdčí sílou v galaxii, jejíž cílem je kultivace rozvoje a tolerance ve všech smyslech toho slova. Vojenskou flotilu používají pouze k tomu, aby neutralizovali ty konflikty, které jsou doposud v zárodku, a aby udrželi stabilitu galaktického společenství.

Gaaliané jednají se všemi rasami bez výjimek stejně. Jejich názorem je, že nezávisle na tom, jak hrozně se ta nebo ona rasa chová, nese každá stejné pozitivní tendence a kvality a má minimálně tři základní práva – právo žít, právo rozvíjet ctnosti a právo k motivaci. Výsledkem je, že Gaaliané jednají se všemi jako s přáteli a partnery, i když přísně vzato jimi nejsou.

Obrazek

Vládci

Jen málo je známo o robotech Vládcích. V podstatě se jedná o něco, co bude muset hráč objevit během samotné hry – kdo jsou tito Vládci a proč přišli do naší galaxie.

Ví se o nich, že jsou rozděleni do tří skupin: tzv. Blazeroidi, Kelleroidi a Terronoidi. Vědci se domnívají, že každá skupina Vládců má své vlastní řídicí středisko, které bylo původně jejich zakladatelem. Rovněž se domnívají, že pouze pokud kontaktujete jedno z těchto řídicích středisek přímo, můžete zjistit skutečné motivy, které stojí za invazí té které skupiny Vládců do naší galaxie. Nicméně se nikomu doposud nepodařilo spojit s některým z těchto vládcovských vůdců.

Lodě Vládců neznají strach – nikdy nezahajují vyjednávání a nikdy nežádají o milost. Technologie, které používají Vládci, nejsou o nic méně vyvinuté než nejlepší technologie galaktického společenství. Jejich roboti mají též mocnou zbraň, která není dostupná pro žádnou z ras Koalice.

Koalice pěti ras v současné době aktivně bojuje s vojsky Vládců. Do boje s těmito stroji byly nasazeny všechny dostupné síly. Vědecké základny provádějí anti-vládcovský výzkum. Centra rangerů sbírají takzvané uzly – části, které zůstávají po zničených lodích Vládců (uzly se pak používají k vytváření mikromodulů, které zlepšují lodě Koalice), a také rekrutují nové rangery – hrdiny současnosti. A konečně vojenské základny udělují pilotům nové hodnosti a organizují bojové operace na osvobození hvězdných soustav, které byly napadeny nepřítelem.